İSGB Nedir?

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir ?
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi yani İSGB, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim veya bölümdür. İSGB, özellikle fazla sayıda çalışan bulunan işyerleri için isg faaliyetlerinin doğru, düzenli ve etkin yürütülmesi için son derece önemlidir

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi şartları, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu öncesinde İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile düzenlenmiş ancak bu yönetmelik daha sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Güncel mevzuatta İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği ile isg şartları düzenlenmiştir.

Hangi İşyerlerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurulur?
İşyeri sağlık ve güvenlik birimi, tam süreli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görev yapması gereken işyerlerinde kurulmalıdır.

MADDE 5 – (3) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda İSGB kurar.

İSGB kurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta sadece tam zamanlı iş güvenliği uzmanı değil aynı zamanda tam zamanlı işyeri hekiminin de görevlendirilmiş olması şarttır.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan,
Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir.
Tehlike sınıfına göre sırasıyla 2000, 1000 ve 750 kişinin çalıştığı işyerlerinde tam zamanlı iş güvenliği uzmanı da bulunması gerekeceğinden bu işyerlerinde işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmalıdır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi açmak için gerekli şartlardan birincisi bakanlığın belirttiği tehlike sınıfına göre uygun sayıda çalışana sahip olmasıdır. Ayrıca İSGB’nin tüm çalışanların girmeye yetkili olduğu katlarda ve hatta zemin katta olması önemlidir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

    • Çalışanlar rahat bir şekilde işyeri sağlık ve güvenlik birimine ulaşabilmeli ve rutin kontrolleri ile problemlerini dile getirebilmelidir. İSGB odalarının da belirli standartları olmak zorundadır.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Kurmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

    • Daha önce iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olması gerektiği ifade edilmiştir. Bu uzmanlardan işyeri hekiminin odası en az 8 metrekare olarak tasarlanmalıdır. İş güvenliği uzmanının da odası aynı ölçülerde olmalıdır. İlk yardım odası olarak da en az 12 metrekare bir mekan tasarlanmalıdır. Birden daha fazla İSG uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilecek olursa her biri için yeniden ayrı bir 8 metrekarelik oda ayarlanmalıdır.
Konuşmayı Başlat
Nasıl Yardımcı Olabilirim
Merhaba